Kalendarz Parafialny na rok 2014

Od 17 listopada rozprowadzamy kalendarz parafialny. Zdjęcia do tego kalendarza przedstawiają nasz kościół i jego otoczenie. Dochód ze sprzedaży  zamierzamy przeznaczyć na remont tabernakulum i puszek służących do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Ofiara za jednego egzemplarza to 12 zł.

Dziękujemy Grzegorzowi Pniewskiemu za zdjęcia, Grzegorzowi Kelerowi i Aleksandrowi Domańskiemu za obróbkę graficzną zdjęć i przygotowanie kalendarza do druku.

 

Ps. Na zdjęciach poszczególnych kart, jest umieszczone zabezpieczenie w postaci napisu: „Parafia Zesłania Ducha Świętego”. Na wersji papierowej naszego kalendarza, oczywiście go Państwo nie znajdą.